Jesteś tutaj:

Rocznica śmierci Rotmistrza Witolda Pileckiego

Data: 24.05.2019 r., godz. 15.45    456
25 maja 1948 roku o godz. 21.30 strzałem w tył głowy w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej w Warszawie został zamordowany Rotmistrz Witold Pilecki. Żołnierz niezłomny, żołnierz wyklęty, żołnierz „Rzeczypospolitej utraconej”, ostatni ułan Rzeczypospolitej, „ochotnik do Auschwitz”, jeden z sześciu najodważniejszych ludzi europejskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej.
“Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać.
Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić…
Znalazłem w sobie radość wynikającą ze świadomości, że chcę walczyć.”
Witold Pilecki

Witold Pilecki należał do pokolenia urodzonego pod zaborami, którego misją było odzyskanie przez Polskę niepodległości, a gdy to się dokonało – praca dla wielkości wolnej ojczyzny. Pokolenia wychowanego na ciągle żywych tradycjach powstań narodowych i ukształtowanego przez zawołanie „Bóg – honor – Ojczyzna”. Był więźniem i organizatorem ruchu oporu w obozie koncentracyjnym Auschwitz, autorem raportów o Holocauście, tzw. Raportów Pileckiego. Brał udział w Powstaniu Warszawskim.

Aresztowanie Pileckiego przez ubeków nastąpiło 8 maja 1947 r. , a wraz z nim w ręce władz komunistycznych wpadł notatnik z adresami przeszło 100 osób, ponadto znaleziono również szyfr. Pilecki został osadzony w gmachu przy ul. Koszykowej, a następnie przekazany Wydziałowi Śledczemu w X Departamencie więzienia mokotowskiego. Śledztwo obejmowało brutalne tortury fizyczne i psychiczne. 

Witolda Pileckiego oskarżono o prowadzenie wywiadu na rzecz obcego mocarstwa, przygotowywanie zamachu zbrojnego na funkcjonariuszy MBP w dniu jego aresztowania oraz o przyjęcie 1030 dolarów na korzyść majątkową od płk. Kijaka z 2 Korpusu gen. Andersa i od Jadwigi Mierzejewskiej, ps. „Danuta„, działającej w ”interesach obcego rządu”. Następnie zarzucono mu zorganizowanie na terenie Warszawy trzech składów broni i posługiwanie się fałszywymi dokumentami na nazwisko Jezierski Roman. 

Razem z Pileckim sądzeni byli m.in. Maria Szelągowska, Tadeusz Płużański i Makary Sieradzki. Przewód sądowy zakończył się 11 marca o godz. 20:00, a 15 marca ogłoszono wyrok: Pilecki został skazany na karę śmieci, pozbawiony na zawsze praw publicznych i obywatelskich praw honorowych wraz z przepadkiem mienia. 

Dopiero we wrześniu 1990 r. Sąd Najwyższy unieważnił wyrok stalinowskiego sądu, dotyczący rotmistrza Pileckiego i jego towarzyszy.
W 1995 r. Witold Pilecki został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, zaś w lipcu 2006 r., w uznaniu licznych zasług, Prezydent RP Lech Kaczyński przyznał mu Order Orła Białego a 5 września 2013 r. mianowany pośmiertnie na stopień pułkownika. 

Polscy komuniści nie tylko zamordowali Witolda Pileckiego, ale też skazali go na wieczne zapomnienie. W zacieraniu pamięci po nim okazali się bardzo skuteczni. Polska Ludowa za odwagę, niezłomną postawę i patriotyzm odwdzięczyła się Witoldowi Pileckiemu haniebnym procesem, niesprawiedliwym wyrokiem i wreszcie kulą w tył głowy…
Rotmistrz Witold Pilecki zasługuje na pamięć i uczczenie, jest tego godny, i my zobowiązani jesteśmy do przekazywania kolejnym pokoleniom pamięci o nim. Przez swoje życie stał się dla nas symbolem walki o niepodległość, wolność o Polskę.

Rtm. Witold Pilecki. Pamiętamy!

Popiersie rotmistrza Witolda Pileckiego