Jesteś tutaj:

Kondolencje

Data: 03.06.2019 r., godz. 13.10    581
Wyrazy głębokiego współczucia Panu Marcinowi Olpińskiemu Radnemu Rady Powiatu w Otwocku z powodu śmierci Siostry składają Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Mateusz Kudlicki wraz z Radnymi, Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski oraz Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek.