Jesteś tutaj:

Spotkali się, aby mieszkańcom żyło się lepiej. III Konwent Włodarzy Powiatu Otwockiego

Data: 12.06.2019 r., godz. 11.40    667
11 czerwca br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku już po raz trzeci z inicjatywy Starosty Cezarego Łukaszewskiego spotkali się wójtowie, burmistrzowie i prezydent z władzami Powiatu Otwockiego. Celem spotkania było m.in. omówienie współpracy na linii Starostwo Powiatowe – Gminy tak, aby usprawnić pracę na rzecz mieszkańców powiatu.
W spotkaniu udział wziął Zarząd Powiatu w składzie: Starosta Cezary Łukaszewski, Wicestarosta Krzysztof Kłósek, Członek Zarządu Stanisław Kruszewski, Członek Zarządu Grzegorz Michalczyk, Członek Zarządu Krzysztof Olszewski. Radę Powiatu reprezentowała Wiceprzewodnicząca Grażyna Kilbach. Wśród samorządowców z terenu powiatu przybyli: Prezydent Otwocka Jarosław Margielski, Wiceprezydent Otwocka Paweł Walo, Burmistrz Józefowa Marek Banaszek, Burmistrz Karczewa Michał Rudzki, Wójt Osiecka Karolina Zowczak, Wójt Celestynowa Witold Kwiatkowski, Wójt Kołbieli Adam Budyta, Wójt Wiązowny Janusz Budny.

Główną tematyką spotkania było omówienie współpracy ze Starostwem Powiatowym w Otwocku, zwłaszcza funkcjonowanie wydziałów merytorycznych takich jak Wydział Architektury i Budownictwa czy Wydział Geodezji i Kartografii. Zaproszony na konwent Dyrektor Wydziału Architektury Józef Michałowski przedstawił usprawnienia, jakich już udało się dokonać, dzięki czemu skrócił się czas oczekiwania na pozwolenia na budowę.

Drugi, równie istotny temat, nad którym pochylili się włodarze to problematyka odbioru nieczystości na terenie powiatu. Gminy i miasta przedstawiły trudności, z jakimi i obecnie się stykają. Dotyczyły one przede wszystkim drastycznej podwyżki odbioru cen odpadów.

Na Konwencie poruszono również inne wyzwania, przed którymi stoją samorządowcy Powiatu. Najważniejsze z nich, dotyczące m.in. pozwoleń na budowę czy kwestii związanych z bezpańskimi zwierzętami, a także promocji dziedzictwa kulturowego, będą omawiane w grupach roboczych. Kolejne spotkanie z samorządowcami zaplanowano po wakacjach.