Jesteś tutaj:

Powiatowy Konkurs Plastyczno-Ekologiczny "Ekoludek"

Data: 17.10.2019 r., godz. 15.00    1277
Zapraszamy szkoły podstawowe z terenu powiatu otwockiego do udziału w konkursie ogłoszonym przez Powiat Otwocki. Zadaniem konkursu jest projekt Ekoludka wykonanego z materiałów ekologicznych i recyklingowych. Czekają atrakcyjne nagrody.
Konkurs jest przeznaczony dla szkół podstawowych z terenu powiatu otwockiego.

Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy ekologicznej uczestników konkursu; nauka pożytecznego działania na rzecz ochrony środowiska; kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów i ich rodzin, promujących ideę segregacji i recyklingu odpadów; promowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych oraz ponowne przetwarzanie odpadów na praktyczne przedmioty domowego użytku; wskazanie na twórczy i aktywny sposób spędzenia wolnego czasu; odczuwanie osobistej motywacji do ochrony przyrody; rozbudzanie wyobraźni i kreatywności; umożliwienie prezentacji uzdolnień plastycznych, rozwijanie zainteresowań artystycznych.

W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Promocji i Kultury Powiatu Otwockiego, ul. Komunardów 10, 05-400 Otwock, tel. 22 788 15 34 wew. 387

Konkurs trwa do 15.11.2019 r.

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1


Załącznik nr 2