Jesteś tutaj:

Ostatnia sesja Rady Powiatu kadencji 2014-2018

Data: 20.11.2018 r., godz. 16.00    980
16 listopada br. w Liceum Ogólnokształcącym im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku odbyła się ostatnia sesja V kadencji Rady Powiatu w Otwocku 2014-2018. Uroczysta sesja to okazja do specjalnych podziękowań i podsumowań mijających lat.
Ostatnia sesja rozpoczęła się od wniesienia sztandaru Powiatu Otwockiego i uroczystego odśpiewania Hymnu Państwowego. Przewodniczący Rady Powiatu kadencji 2014-2018 Dariusz Grajda podziękował wszystkim zgromadzonym za wspólne lata rządów w powiecie. Następnie Starosta Otwocki kadencji 2014-2018 Mirosław Pszonka przypomniał o najważniejszej inwestycji zrealizowanej podczas mijającej kadencji, jaką był wybudowanie i otwarcie nowego mostu na rzece Świder „Mostu im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości”.

Przewodniczący, Starosta oraz Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka wręczyli podziękowania i drobne upominki prezydentowi Otwocka, burmistrzom i wójtom oraz przewodniczącym rady gmin i miast z terenu powiatu otwockiego. Także wszyscy radni Rady Powiatu w Otwocku kadencji 2014-2018 otrzymali specjalne podziękowania i wspólne pamiątkowe zdjęcie. Na koniec wyrazy uznania za wspólną pracę złożono wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych, podległym im instytucjom oraz dyrektorom i kierownikom wydziałów i biur Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Uroczystość zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem na pięknych, zabytkowych schodach Liceum.