Jesteś tutaj:

VI sesja Rady Powiatu w Otwocku

Data: 04.04.2019 r., godz. 11.00    569
W dniu 03 kwietnia 2019 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 odbyła się VI sesja nadzwyczajna VI kadencji Rady Powiatu w Otwocku
W środę 03 kwietnia 2019 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 odbyła się VI sesja nadzwyczajna VI kadencji Rady Powiatu w Otwocku.

Uchwały podjęte podczas VI sesji Rady Powiatu w Otwocku 3 kwietnia 2019 r.:

1) Nr 40/VI/19 - w sprawie powierzenia Gminie Celestynów prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2718W - Celestynów (od dr. woj. 797 ul. Regucka - ul. św. Kazimierza - ul. Jankowskiego) - do dr. pow. 2717W (ul. Obrońców Pokoju);
2) Nr 41/VI/19 - w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2031, z późn. zm