Jesteś tutaj:

Po raz pierwszy obchodzimy nowe święto narodowe - Święto Chrztu Polski

Data: 17.04.2019 r., godz. 12.00    1032
W myśl przyjętej ustawy 14 kwietnia ma być dniem „narodowej refleksji nad dziedzictwem naszych ojców, nad odpowiedzialnością wszelkich władz państwowych, wszystkich obywateli i każdego z osobna za naszą Ojczyznę, za jej przyszłość i pomyślność”.
     Sejm w dniu 22 lutego 2019 roku ustanowił dzień 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski.
W ustawie zapisano, że ustanawia się to Święto w celu upamiętnienia tego wydarzenia, „zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego a chrzest Polski miał kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny".
    Akt chrztu zapoczątkował proces chrystianizacji ówczesnego państwa polskiego i jednocześnie włączył je do rodziny chrześcijańskich narodów Europy. Bez tego aktu Polski jako suwerennego organizmu państwowego, nie dałoby się utrzymać.
     Z tej okazji w poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. w Parafii św. Wincentego á Paulo w Otwocku odbyła się uroczysta msza święta zapoczątkowująca coroczne obchody Święta Chrztu Polski.
Organizatorem uroczystości był Powiat Otwocki.