Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Witam,
  chciałbym się dowiedzieć, z jakiego powodu prawo jazdy może być wydane na 4 lata , oraz jak mogę sprawdzić jaki okres czasu są ważne badania lekarskie dotyczące prawa jazdy.
  Z góry dziękuję.
  (Daniel, 11.04.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Danielu,
  W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące wydania ważności prawa jazdy informujemy, że w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa, to jest Ustawy o kierujących pojazdami, prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T można być wydane maksymalnie na okres 15 lat a kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje się na okres 5 lat. Nie mniej o okresie ważności decyduje lekarz uprawniony do badań kierowców lub /i uprawniony psycholog ( zależności od kategorii prawa jazdy), który określa ważność uprawnień do kierowania pojazdami na wydawanym zaświadczeniu. Stanowi o tym art.13 Ustawy o kierującymi pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz.341)
  Natomiast szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego, reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 250 z pózn. zm) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937 z pózn. zm).

  z poważaniem 
  Mariola Gędzielewska
  z-ca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto,
  Czy to normalne jest, że na wydanie i podpisanie krótkiej decyzji trzeba czekać ponad miesiąc? Nie może Pan podpisywać decyzji codziennie, a nie tylko w wybrane dni tygodnia? Długi czas oczekiwania na podpisanie decyzji, blokuje składającemu wniosek możliwość dalszych prac.
  (Ewelina, 01.04.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani
  Starosta wydaje codziennie dziesiątki różnego rodzaju decyzji. Przeważnie czas oczekiwania na nie jest zdecydowanie krótszy niż miesiąc. Gdyby zechciała Pani podać jakiego rodzaju i z jakiego wydziału była to decyzja, odpowiedziałbym bardziej precyzyjnie.

  Z poważaniem
  Starosta Otwocki
  Cezary Łukaszewski
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Dzień dobry,
  Bardzo proszę o wydłużenie czasu pracy biura paszportów. Obecna godziny nie pozwalają aby mieszkaniec pracujący w Warszawie mógł złożyć wniosek o paszport.
  Po raz kolejny byłam z mężem i z dwójką dzieci w Urzędzie o godzinie 16.00 i nie doczekaliśmy się do 16.45 dojścia do okienka. Tym razem zabrakło 5 minut. Jedną osobą przed nami a Pani z administracji stanowczo poinformowała, że nie obsługuje. Obydwoje z mężem pracujemy w Warszawie, aby dotrzeć na 16.00 do Otwocka musimy zwalniać się 1.5 godziny z pracy. I tak co poniedziałek... Uważam, że jest to niedopuszczalne aby tak działał urząd miasta powiatowego. Dziś w takiej sytuacji było ok 8 rodzin.

  Z wyrazami szacunku
  Mieszkanka płacąca podatki w Otwocku.
  Marta Gontarzewska
  (Marta Gontarzewska, 11.03.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  W odpowiedzi na Pani e-maila z dnia 11 marca 2019r. w sprawie wydłużenia godzin pracy Punktu Paszportowego znajdującego się w Otwocku w budynku Urzędu Miasta Otwocka informuję, że Pani wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony.
  Starosta wydając specjalne Zarządzenie wprowadzi od dnia 1 kwietnia 2019 r zmianę w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku.
  Punkt Paszportowy będzie czynny:
  poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 17.45
  wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 15.15.

  Z poważaniem
  Starosta Otwocki
  Cezary Łukaszewski
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Dzień Dobry. Czy starostwo jest lub będzie poinformowane przez wykonawce o terminie zamknięcia przejazdów kolejowych na trasie Otwock Celestynów?
  Z poważaniem Jarosław Rogala sołtys sołectwa Pogorzel.
  (Jarosław, 06.02.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na mail informuję, że wprowadzający organizację ruchu jest zobowiązany do zawiadomienia organu zarządzającego ruchem (dla dróg gminnych i powiatowych jest to Starosta), zarządcy drogi oraz właściwego komendanta policji o rzeczywistym terminie wprowadzenia organizacji ruchu, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Obecnie dokładny termin zamknięcia poszczególnych przejazdów kolejowych nie jest znany.
  Z poważaniem

  Mariusz Bogdański
  Inspektor ds. Inżynierii Ruchu
  Wydział Komunikacji i Transportu
  Starostwa Powiatowego w Otwocku
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Witam.
  Panie Starosto chciałem zapytać czy w naszym powiecie jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorstwa ?? Jeśli tak to gdzie można uzyskać więcej informacji ? Pozdrawiam.
  (Bartosz, 12.01.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry
  Jednym z wielu działań Powiatowego Urzędu Pracy jest wspomaganie inicjatyw gospodarczych naszych mieszkańców.
  Bardzo proszę o kontakt osobisty w Urzędzie przy ul. Górnej 13 w godzinach pracy lub telefonicznie pod numerem 22-779-37-14

  Z poważaniem
  Starosta Otwocki
  Cezary Łukaszewski
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Panie Starosto,
  Czy wpisanie w Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego jako jednego z zadań budowy DW721 od DK7 do skrzyżowania z ul. Mleczarską w Piasecznie oraz na terenie gmin Konstancin-Jeziorna i Józefów przesądza ostatecznie lokalizację przeprawy mostowej? Można zakładać, że przy lokalizacji mostu w ciągu drogi 712 (Karczew - Gassy) przeprawa miałaby dla mieszkańców powiatu charakter bardziej lokalny (po tej stronie Wisły mieszkańcy Otwocka, Karczewa i gmin położonych wzdłuż DW801). Usytuowanie jej natomiast w ciągu drogi 721 oczywiście zwiększyłoby pulę korzystających także o mieszkańców Józefowa czy Wiązowny, ale przyczyniłoby się również do kierowania na DW721 (położoną w bezpośredniej odległości od zabudowań wielu Józefowian) ruchu z DK17 (docelowo trasy S17). Ruch ten powinien być poprzez układ drogowy kierowany do POW. Most w "wariancie 721" przebiegałby zresztą bardzo blisko POW, co poddaje w ogóle w wątpliwość jego uzasadnienie ekonomiczne. O kwestiach środowiskowych nie wspomnę - o ile oba warianty przecinają rezerwat "Wyspy Świderskie", to wariant 721 przechodzi dokładnie przez jego środek. Pomijam zresztą, że zainteresowanie samorządowców zza Wisły przeprawą np. Konstancina-Jeziorny jest w ogóle małe. Czy władze powiatu planują zajęcie jakiegoś stanowiska wobec tej kwestii.
  (Rafał, 04.01.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,
  Odpowiadając na Pańskie pytanie, uprzejmie informuję, że na dzień dzisiejszy nie jest rozważany przez samorząd Powiatu Otwockiego udział w rządowym programie budowy mostów. Jakkolwiek wśród branych pod uwagę lokalizacji mostów na Wiśle, była sugerowana lokalizacja na terenie gminy Józefów lub Karczew, to partycypacja samorządu rzędu kilkudziesięciu milionów złotych praktycznie nas z tej "akcji" eliminuje.

  Z poważaniem
  Starosta Otwocki
  Cezary Łukaszewski

  Szczegółowa informacja od Zarządu Dróg Powiatowych:

  W odpowiedzi na Pana wiadomość e-mail z dnia 4 stycznia 2019 r. dotyczącą budowy drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie gmin Konstancin-Jeziorna i Józefów wraz z obiektem mostowym i ostatecznej lokalizacji obiektu mostowego przez rzekę Wisła, informuję, że zgodnie z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, inwestycjami celu publicznego w zakresie drogi wojewódzkiej nr 721 są następujące zadania ujęte w Palnie Rozwoju Sieci Drogowej, Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2038, Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Mazowieckiego oraz Planie Wykonawczym do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze „Przestrzeń i Transport”:

  1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnów na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno,
  2. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z ul. Mleczarską w Piasecznie,
  3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie,
  4. Budowa drogi wojewódzkiej nr 721 – nowy przebieg na terenie gmin Konstancin-Jeziorna i Józefów – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego ukazane planowane inwestycje mają jedynie charakter i przebieg orientacyjny. Z informacji uzyskanych z Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz z Wydziału Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, wynika, że ww. inwestycje będą przekazywane do realizacji, a kwestią otwartą jest zarówno sama dokładna lokalizacja drogi jak również obiektu inżynierskiego. Z uwagi na uzgodnienia organów związanych z ochroną środowiska, planowany obiekt mostowy nie może przebiegać przez rezerwat „Wyspy Świderskie”, a Powiat Otwocki we współpracy z gminami powiatu będzie dokładał wszelkich starań aby ww. rezerwat ominąć.

 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Dzień Dobry,
  czy starostwo ma zamiar przystąpić do rządowego programu budowy mostów? chodzi mi o most pomiędzy Otwockiem a Konstancinem.
  (Grzegorz, 26.07.2018 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  ma Pan rację, że Pan Premier ogłosił Rządowy Program Budowy Mostów. Na bardzo wstępnej liście jesteśmy nawet ujęci. Lokalizacje są dwie, Józefów bądź Karczew. Decyzję ostateczną podejmiemy z chwilą gdy poznamy szczegółowe warunki naboru wniosków na ww. zadanie.

  Z poważaniem
  Starosta Otwocki
  Mirosław Pszonka
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Jestem obywatelem Ukrainy. Mam zezwolenie na pobyt stały i decyzje wojewody na świadczenie pieniężne. Zgodnie z decyzja, płatność zostanie przez starostę otwockiego. Jak mam rozwiązać tę sprawę?
  (Oleh Panasiuk, 26.06.2018 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Pan Oleh Panasiuk jest obywatelem Ukrainy. Na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego zostało mu przyznane świadczenie pieniężne w ramach Karty Polaka. Świadczenie będzie wypłacane przez PCPR w Otwocku. Pan Oleh Panasiuk wczoraj tj.  27.06.2018 r. zgłosił się do naszej instytucji i wypełnił stosowny druk dotyczący wskazania konta bankowego, na który będą przekazywane świadczenia. Ponadto został poinformowany o trybie wypłaty świadczeń.

  Środki na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka pochodzą z budżetu państwa. Do dnia 15-go danego miesiąca zapotrzebowane są środki finansowe na miesiąc następny. Do dnia 13 lipca b.r przekażemy zapotrzebowanie na wypłatę świadczeń w sierpniu 2018 r. W związku z tym, iż decyzja obejmuje świadczenia za okres kwiecień - grudzień 2018 r. (9 miesięcy), Pan Oleh Panasiuk w sierpniu otrzyma wyrównanie za okres kwiecień - lipiec 2018 r. oraz świadczenie za sierpień. Kolejne świadczenia będą przekazywane co miesiąc.

  Z poważaniem

  Agnieszka Lech - Barszczewska
  PCPR Otwock

 • Pytanie: (kategoria: Zażalenia)
  Szanowny Panie Starosto

  Uważa Pan, że to w zupełności normalna sytuacja, że przed godziną 7 ustawia się już kolejka do odbioru numerka? Może czas coś z tym zrobić, a nie tylko brać pieniądze za powolną prace???
  (Jan, 26.06.2018 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  W odwiedzi na Pana pytanie informuję, że Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku przyjmuje interesantów w poniedziałek w godzinach 8.15-16.30 (praca w obniżonym składzie - dyżur od godz. 8.15 -9.00 i od 16,00 -16,30), wtorek - piątek 8.15 - 15,15. Interesanci są obsługiwani wg numerkowego systemu obsługi klienta, który został wprowadzony 01.07.2014r. Automat przelicza i wydaje bilety adekwatnie do obsady etatowej w danym dniu od godz.8.00

  System jest podzielony tematycznie tj;

  Rejestracja pojazdów pokój 113
  Numerek D - odbiór stałych dowodów rejestracyjnych okienko nr. 2
  Numerek I - wpisanie adnotacji GA,Z HAK, VAT, TAX oraz wtórnik tablicy rejestracyjnej, wtórnik nalepki kontrolnej na szybę, zamówienie trzeciej tablicy rejestracyjnej wpisanie/wykreślenie wpisu w dowodzie rejestracyjnym, zawiadomienie o zbyciu pojazdu (sprzedaż) zaświadczenia okienko nr od 2 - 9
  Numerek L - obsługa firm leasingowych okienko nr. 1
  Numerek R – rejestracja na wniosek pojazdu krajowego, sprowadzonego z zagranicy nowego pojazdu, przerejestrowanie pojazdu w obrębie powiatu okienko 2 - 9
  Numerek W – wymiana, wtórnik dowodu rejestracyjnego, wyrejestrowanie czasowe, przywrócenie pojazdu do ruchu po wycofaniu, dopisanie/wykreślenie współwłaściciela, wyrejestrowanie pojazdu na stałe, odbiór dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje, informacja

  Prawa Jazdy pokój 117
  Numerek P - wydawanie , wymiana prawa jazdy, wydawanie PKK okienko 1-2

  Biletomat po przeliczeni możliwości przerobowych (średni czas rejestracji pojazdu to 30 min) , automatycznie blokuje wydawanie numerków. Po obsłużeniu wydanych numerków, gdy czas na to pozwala bilet można pobrać z biletomatu.

  Informujemy również można zapisać się na wizytę online poprzez stronę internetową www.powiat-otwocki.pl.

  Z poważaniem

  Agnieszka Bąk
  Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Witam!

  Mam pytanie, gdzie mogę zgłosić wyrwę w jezdni na ulicy Wypoczynkowej w Otwocku? Wyrwa ta znacznie utrudnia ruch.

  Pozdrawiam serdecznie.
  (Piotr, 09.04.2018 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  w odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że ulica Wypoczynkowa nie jest drogą powiatową, tylko drogą gminną. Organem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest Urząd Miasta w Otwocku.

  Z poważaniem

  Tadeusz Marek Pałczek
  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku