Jesteś tutaj:

Wydział Komunikacji i Transportu

44599
ul. Górna 13, 05-400 Otwock, pok. 107, 113, 117
Rejestracja Pojazdów i Stacja Kontroli Pojazdów
tel. (22) 778-1- 332,333 335,336

Prawa Jazdy i Ośrodki Szkolenia Kierowców
tel. (22) 778-1-348, 354, 383

Transport i Zadania w Zakresie Usuwania i Przechowywania Pojazdów
(22) 778-1-383

  • Rejestracja Pojazdów i Stacja Kontroli Pojazdów Podinspektor Grażyna Budyta
tel. (22) 778-1- 332,333 335,336
e-mail: rejestracja@powiat-otwocki.pl

Podinspektor Dorota Cacko
tel. (22) 778-1- 332,333 335,336
e-mail: rejestracja@powiat-otwocki.pl

Podinspektor Ewa Melaniuk
tel. (22) 778-1- 332,333 335,336
e-mail: rejestracja@powiat-otwocki.pl

Podinspektor Sylwia Strzeżek
tel. (22) 778-1- 332,333 335,336
e-mail: rejestracja@powiat-otwocki.pl

Podinspektor Jolanta Pietryka
tel. (22) 778-1- 332,333 335,336
e-mail: rejestracja@powiat-otwocki.pl

Podinspektor Ewa Prusińska
tel. (22) 778-1- 332,333 335,336
e-mail: rejestracja@powiat-otwocki.pl

Podinspektor Ewa Wojtczak
tel. (22) 778-1- 332,333 335,336
e-mail: rejestracja@powiat-otwocki.pl

Specjalista Adriana Kowalewska
tel. (22) 778-1- 332,333 335,336
e-mail: rejestracja@powiat-otwocki.pl

Inspektor Agnieszka Zawada

tel. (22) 778-1- 332,333 335,336
e-mail: rejestracja@powiat-otwocki.pl

  • Prawa Jazdy i Ośrodki Szkolenia Kierowców
Podinspektor Czesława Banaś
tel. (22) 778-1-348
e-mail: ebodalski@powiat-otwocki.pl

Podinspektor Mariola Stankiewicz
tel. (22) 778-1- 354, 383
e-mail:ebodalski@powiat-otwocki.pl

Podinspektor Ewa Szostak
tel. (22) 778-1- 354, 383
e-mail: ebodalski@powiat-otwocki.pl

Podinspektor Anna Świnczak
tel. (22) 778-1-348
e-mail: ebodalski@powiat-otwocki.pl

  • Inżynier Ruchu
Inspektor Mariusz Bogdański
tel. (22) 778-1-304
e-mail: inzruchu@powiat-otwocki.pl

  • Transport i Zadania w Zakresie Usuwania i Przechowywania Pojazdów
Podinspektor Monika Kowalczyk 
tel. (22) 778-1-383
e-mail: mkowalczyk@powiat-otwocki.pl

Inspektor Monika Rzeszotek
tel. (22) 778-1-383
e-mail: mrzeszotek@powiat-otwocki.pl

Podinspektor Dorota Pawlikowska-Gromek
tel. (22) 778-1- 332,333, 335,336  
e-mail dpawlikowska@powiat-otwocki.pl

  • Kierownictwo Wydziału
Dyrektor Wydziału Agnieszka Bąk
tel. (22) 778-1-351
e-mail: abak@powiat-otwocki.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału Mariola Gędzielewska
tel. (22) 778-1-351
e-mail: rejestracja@powiat-otwocki.pl