Jesteś tutaj:

Zakres zadań

1194
Do zadań stanowiska ds. Kontroli należy, w szczególności:
1) sporządzanie corocznych planów kontroli;
2) przeprowadzanie kontroli mających na celu ocenę badanej działalności w szczególności pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności;
3) przeprowadzanie czynności sprawdzających mających na celu ocenę realizacji zaleceń pokontrolnych;
4) sporządzanie sprawozdań z realizacji rocznych planów kontroli.