Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego

Data: 27.12.2022 r., godz. 13.30    543
Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) obowiązujące na terenie kilkunastu powiatów, w tym powiatu otwockiego.

Na terenie powiatu: ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego i żuromińskiego nakazuje się utrzymywanie drobiu w zamknięciu. Nakaz obowiązuje wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze ww. powiatów. 


Do pobrania: Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków