Apel Wojewody do hodowców drobiu

Data: 30.12.2022 r., godz. 10.30    301
W związku z wykryciem przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zaapelował do hodowców drobiu o podjęcie działań mających na celu ograniczyć do minimum możliwość rozprzestrzeniania się grypy ptaków.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety bywa i tak, że do rozprzestrzeniania wirusa przyczynia się również człowiek i dlatego należy pamiętać o podstawowych zasadach postępowania.


Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) znów pojawiła się na terenie województwa mazowieckiego. W związku z tym, apeluję do wszystkich hodowców, właścicieli drobiu oraz osób pracujących na fermach o podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć szerzenie się choroby. Proszę pamiętać, że im szybciej uda się zminimalizować rozprzestrzenianie się grypy ptaków, tym mniejsze będą straty gospodarcze – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.


Wojewoda przypomniał także o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji, które określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 marca 2022 r. Zgodnie z jego zapisami: 


Hodowcy powinni: 
- unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
- myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych, 
- myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym,
- przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać je po wyjściu z kurnika, 
- stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób; 
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;


Hodowcy nie powinni: 
- dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych; 
- karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany; 
- poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki; 

Zgodnie z obowiązującym prawem, każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta). 


Do pobrania:
Apel Wojewody do hodowców drobiu .PDF
Ulotka zasady bioasekuracji .PDF