Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Data: 02.01.2023 r., godz. 09.30    913
Trwa nabór uczestników do tegorocznej edycji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dzięki udziałowi w Programie osoby z niepełnosprawnościami mogą zyskać wsparcie na poprawę jakości życia.

27 grudnia 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku  nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 r.


Usługi asystenckie skierowane są do:
- dzieci do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.


Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
- załatwianiu spraw urzędowych;
- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.


Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie poniższych dokumentów:
- karta zgłoszenia do Programu;
- kopia orzeczenia o niepełnosprawności;
- oświadczenie uczestnika Programu o wskazaniu asystenta
- podpisane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych,
które są dostępne do pobrania na www.pcprotwock.pl.


Istnieje możliwość samodzielnego wskazania asystenta (osoby, która nie jest członkiem rodziny tj. wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, teściową, macochą, ojczymem, nie jest opiekunem prawnym, nie pozostaje we wspólnym pożyciu z osobą niepełnosprawną). W tym celu należy dołączyć oświadczenie uczestnika Programu o wskazaniu asystenta.


W przypadku usług asystenckich dla dzieci do 16 roku życia wymagana jest oświadczenie o akceptacji asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.


Komplet dokumentów należy składać do 17 stycznia 2023 roku:
• bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10, 05-400 Otwock;
• za pośrednictwem poczty na adres j.w.
• mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Po 17 stycznia nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.


Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
Marta Guziewska tel. 22 719-48-10 (12) wew. 4