Webinarium dla seniorów dotyczące cyberbezpieczeństwa

Data: 19.01.2023 r., godz. 09.05    1021
Aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić seniorów na zagrożenia występujące w internecie, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium CEDUR pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”.

Seminarium online organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji. Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.


Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2023 roku  w godzinach 17:00-18:00. Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 16:45. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Udział w webinarium jest bezpłatny.


W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 19 stycznia 2023 roku.


Do pobrania: Program webinarium dla seniorów


Webinar CEDUR dla seniorów 20.01.2023 - grafika.png (1.47 MB)