Oferta dla przedsiębiorców

Data: 26.01.2023 r., godz. 12.20    1100
Przedsiębiorco, planujesz rozpocząć działania bądź czynnie działasz w sektorze gospodarki wodnościekowej? Weź udział w 6 rundzie naboru do projektu „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”.

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. jest operatorem ogólnokrajowego projektu skierowanego do mikro, małych i średnich firm funkcjonujących lub planujących rozpocząć działalność w sektorze gospodarki wodnościekowej i rekultywacji. Agencja oferuje dofinansowanie dla pracowników do szkoleń, kursów usług rozwojowych (ponad 7800 zł dotacji na 1 pracownika).  W ofercie dostępnych jest 28 szkoleń, które są zarekomendowane przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. W ostatnich dniach nastąpiła zmiana Rekomendacji Rady w celu lepszego dopasowania do aktualnych warunków rynku pracy i potrzeb pracodawców. I tak m.in. wprowadzone 3 nowe usługi rozwojowe:
• Korzystanie z dostępnych otwartych narzędzi systemu informacji geograficznych,
• Montowanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
• Rekultywacja składowisk odpadów i innych terenów zdegradowanych;
w większości proponowanych usług skrócono czas ich trwania oraz zostały zaktualizowane maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika. 


Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 


 


GWSIR -RUNDA 6.png (485 KB)