Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2022

Data: 13.05.2022 r., godz. 14.00    538
Powiat Otwocki podobnie jak w ubiegłym roku, w placówkach oświatowych będzie realizował Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Tym razem, biblioteki szkolne „Ekonomika” i „Nukleonika” będą miały możliwość uzupełnienia swych zbiorów bibliotecznych.
Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Powiat Otwocki w tegorocznej edycji rządowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – edycja 2022, otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 24 000,00 zł. Program będzie realizowany w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku oraz Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku.

Dzięki otrzymanym środkom do szkolnych bibliotek trafią książki będące nowościami wydawniczymi i niebędące podręcznikami, ale także nowe elementy jej wyposażenia. Dyrekcja placówki będzie także podejmować działania promujące czytelnictwo wśród młodzieży szkolnej.

Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę: 30 000 zł
Wnioskowana kwota wsparcia finansowego wynosi: 24 000 zł
Wkład własny Powiatu Otwockiego to kwota: 6 000 zł