Ogłoszenie o sprzedaży

Data: 19.09.2022 r., godz. 15.30    501
Starostwo Powiatowe w Otwocku informuje o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego powiatu otwockiego. Termin składania ofert mija z dniem 30 września br.