Zakres zadań

Liczba odwiedzających: 1686
Do zadań stanowiska ds. Audytu wewnętrznego należy, w szczególności:
1) przeprowadzanie audytów mających na celu uzyskiwanie obiektywnych i niezależnych ocen funkcjonowania Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych;
2) systematyczna ocena kontroli zarządczej, w szczególności w zakresie jej adekwatności, skuteczności i efektywności;
3) wykonywanie czynności doradczych;
4) przygotowywanie planów audytu wewnętrznego oraz sprawozdań z jego realizacji;
5) przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu oceny zakresu wdrożenia rekomendacji audytowych.