Spółka Wodna Dyzin-Jatne, gm. Celestynów (2011)

Liczba odwiedzających: 2916
Adres:
Spółka Wodna Dyzin-Jatne
Dyzin 40, 05-430 Celestynów
Adres korespondencyjny: Dyzin 6, 05-430 Celestynów


Zarząd spółki:
Przewodniczący - Wiesław Kozłowski, tel. 601 590 089, e-mail: formpol@wp.pl
Wiceprzewodniczący - Paweł Popis, tel. 601 342 040, e-mail: pawel.popis@wp.pl
Członek Zarządu - Katarzyna Nowak, tel. 694 087 973
Członek Zarządu - Barbara Trybuch, tel. 609 096 237

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Michał Perdjon
Wiceprzewodniczący - Piotr Pindara
Sekretarz - Tomasz Żmijewski

Statut spółki wraz z decyzją starosty: do pobrania

Rachunek bankowy spółki:

Bank Polska Kasa Opieki SA
35 1240 6175 1111 0010 4480 3244

Spółka Wodna Dyzin-Jatne została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 505 w dniu 29.11.2011 r.