Spółka Wodna Góraszka, gm. Wiązowna (2011)

Liczba odwiedzających: 1540
Adres:
Spółka Wodna Góraszka
Góraszka, ul. Adama Mickiewicza 64, 05-462 Wiązowna

Zarząd spółki:
Przewodniczący - Arkadiusz Iwanicki, tel. 601 286 351, email: arkadiusziwanicki@gmail.com
Wiceprzewodniczący - Roman Zborowski, tel. 796 088 887
Sekretarz - Anna Rutkowska

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Jan Izdebski
Wiceprzewodnicząca - Grażyna Bogucka
Sekretarz - Alicja Grabińska

Statut spółki: do pobrania

Rachunek bankowy spółki
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
27 2030 0045 1110 0000 0347 8330

Spółka Wodna Góraszka została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 499 w dniu 30.08.2011 r.