Spółka Wodna Podbiel, gm. Celestynów (2012)

Liczba odwiedzających: 1326
Adres:
Spółka Wodna Podbiel
Podbiel 87, 05-430 Celestynów
e-mail: spolkawodnapodbiel2012@wp.pl

Zarząd spółki:
Przewodniczący - Jerzy Ćwiek, tel. 609 852 313,
Wiceprzewodniczący - Tadeusz Rosłonek, tel. 504 246 646
Sekretarz - Paweł Szol, tel. 515-704-482

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Ireneusz Grochowski
Wiceprzewodniczący - Zbigniew Żurawski
Sekretarz - Stanisław Masny

Statut spółki wraz z decyzją starosty: do pobrania

Rachunek bankowy spółki:
Raiffeisen Polbank
49 1750 0009 0000 0000 4090 6053.

Spółka Wodna Podbiel została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 530 w dniu 21.11.2012 r.