Spółka Wodna Pogorzel, gm. Celestynów (2012)

Liczba odwiedzających: 1520
Adres:
Spółka Wodna Pogorzel
Pogorzel, ul. Brzozowa 16, 05-430 Celestynów
e-mail: spolkawodnapogorzel@wp.pl

Zarząd spółki:
Przewodniczący - Tadeusz Floriańczyk, tel. 601 652 578
Wiceprzewodniczący - Jarosław Rogala, tel. 603 281 519, e-mail: jrserwis@wp.pl
Sekretarz - Zofia Wicik, tel. 519 541 515

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Adam Lisiak
Wiceprzewodniczący - Krzysztof Hajdacki
Sekretarz - Monika Kulik

Statut spółki wraz z decyzją starosty: do pobrania

Rachunek bankowy spółki:
Bank Millenium
92 1160 2202 0000 0002 3504 6056.

Spółka Wodna Pogorzel została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 529 w dniu 10.10.2012 r.