Spółka Wodna Dąbrówka, gm. Celestynów (2013) - obejmuje obr. Dąbrówka wraz z dwoma rowami na terenie obr. Stara Wieś

Liczba odwiedzających: 1594
Adres:
Spółka Wodna Dąbrówka
Dąbrówka, ul. Strażacka 5, 05-430 Celestynów
Adres korespondencyjny: Dąbrówka, ul. Mazowiecka 97, 05-430 Celestynów


Zarząd spółki:
Przewodniczący - Jerzy Tomaszewski, tel. 600 213 587, e-mail: jerzy.tomaszewski@onet.pl
Wiceprzewodniczący - Marek Fokt, tel. 693 413 690, e-mail: foxma@op.pl
Sekretarz - Tadeusz Kleszczyński
Członek - Bogdan Kruszewski
Członek - Zbigniew Cybulski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Jacek Poplewski
Wiceprzewodnicząca - Lidia Sokół
Sekretarz - Bogdan Gas

Statut spółki:
do pobrania
Decyzja zatwierdzająca statut:
do pobrania

Rachunek bankowy Spółki:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
03 1020 1127 0000 1102 0225 5248

Spółka Wodna Dąbrówka została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 544 w dniu 02.09.2013 r.