Spółka Wodna Ostrowik, gm. Celestynów (2014)

Liczba odwiedzających: 2240
Adres:
Spółka Wodna Ostrowik
Ostrowik 61 F, 05-430 Celestynów
e-mail: spolkawodna@ostrowik.pl

Zarząd spółki:
Przewodniczący - Artur Chorzewski
Wiceprzewodnicząca - Ewelina Sobota
Sekretarz - Agata Chorzewska
Członek - Józef Wiącek

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Wiesław Gąska
Wiceprzewodnicząca - Wiesława Piętka
Sekretarz - Piotr Gabryelski

Statut spółki wraz z decyzją starosty: do pobrania

Spółka Wodna Ostrowik została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 559 w dniu 21.11.2014 r.