Spółka Wodna Południe, gm. Wiązowna (2017) - obejmuje obr.: Bolesławów, Czarnówka, Rzakta

Liczba odwiedzających: 1554
Adres:
Spółka Wodna Południe
Rzakta, ul. Wiejska 31/1, 05-408 Glinianka

Zarząd spółki:
Przewodniczący - Jan Rokicki, tel. 606 896 116
Wiceprzewodniczący - Paweł Lechnik, tel. 784 075 439
Sekretarz - Ryszard Wrześniewski
Członek - Andrzej Orłowski

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca - Elżbieta Bogucka
Wiceprzewodniczący - Józefa Pazdyk
Sekretarz - Waldemar Woźnica

Statut spółki wraz z decyzją Starosty: do pobrania

Rachunek bankowy spółki:
Bank Pekao S.A.
93 1240 2119 1111 0010 7537 8685

Spółka Wodna Południe została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 586 w dniu 18.08.2017 r.