Spółka Wodna Centrum, gm. Wiązowna (2017) - obejmuje obr.: Malcanów, Dziechciniec, Żanęcin wraz z rowem biegnącym przez obr. Emów z ujściem do rzeki Świder

Liczba odwiedzających: 1629
Adres:
Spółka Wodna Centrum
Malcanów, ul. Graniczna 2E, 05-462 Wiązowna
e-mail: spolka.wodna.centrum@interia.pl

Zarząd spółki:
Przewodniczący - Stanisław Sochan, tel. 601 075 113
Wiceprzewodniczący - Robert Mikulski, tel. 506 432 295
Sekretarz - Jolanta Jedlak

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca - Mirosława Białecka
Wiceprzewodniczący - Robert Kostecki
Sekretarz - Jan Cacko

Statut spółki wraz z decyzją starosty: do pobrania

Rachunek bankowy spółki:
Bank BGŻ BNP Paribas
nr 11 1600 1462 1816 2605 6000 0001

Spółka Wodna Centrum została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 587 w dniu 06.11.2017 r.