Klimat

Liczba odwiedzających: 2134
Średnie roczne temperatury powietrza na obszarze powiatu wahają się od 7,4 °C do 8,1 °C. Najcieplejszy miesiącem jest lipiec z średnimi temperaturami od 17,5 do 18,2 °C. Najzimniejszym styczeń o średniej poniżej – 3°C.

Opady roczne są z reguły niższe od średniej dla kraju osiągając od 550 do ponad 600 mm na rok (628 mm na posterunku meteorologicznym w Świdrze). Okres wegetacyjny wyznaczany przez liczbę dni ze średnią temperaturą dobową nie niższą niż 5°C trwa średnio około 215 - 220 dni, okres bezprzymrozkowy - od 167 do 185 dni.

Cechy charakterystyczne klimatu najbliższych okolic Otwocka i miejscowości wzdłuż tzw. linii otwockiej, które decydowały ponad 100 lat temu o rozwoju funkcji uzdrowiskowych i letniskowych, związane są głównie z usytuowaniem pośród rozległych borów sosnowych. Lokalny mikroklimat różni się od klimatu sąsiednich rejonów m.in. osłabieniem prędkości wiatrów, dużym udziałem dni bezwietrznych, zmniejszoną amplitudą dobowych wahań temperatury i znacznym stężeniem w powietrzu aerozoli organicznych o generalnie pozytywnym działaniu na organizm człowieka, tzw. fitoncydów, emitowanych przede wszystkim przez sosny.