Zarząd Dróg Powiatowych

Liczba odwiedzających: 36005
ul. Bohaterów Westerplatte 36
05 - 480 Karczew

tel. (22) 780-64-21
(22) 780-62-89
fax. (22) 780-64-21
e-mail: zdp@powiat-otwocki.pl