Zadania i kompetencje Wicestarosty

Liczba odwiedzających: 2084
Do zadań i kompetencji Wicestarosty należą sprawy:
1) administracji architektoniczno – budowlanej;
2) komunikacji i transportu;
3) transportu publicznego;
4) zagospodarowania przestrzennego;
5) geodezji i kartografii;
6) gospodarki nieruchomościami;
7) gospodarowania mieniem.

Wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnymi powiatu i komórkami organizacyjnymi Starostwa:
  • Wydział Geodezji i Kartografii, w tym Geodeta Powiatowy;
  • Wydział Komunikacji i Transportu;
  • Wydział Ochrony Środowiska;
  • Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.;
  • Powiatowa Biblioteka Publiczna;
  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów.