Zadania i kompetencje Członka Zarządu

Liczba odwiedzających: 1563
Członek Zarządu Powiatu sprawuje bezpośredni nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnymi powiatu i komórkami organizacyjnymi Starostwa:

  • Biuro Kultury i Promocji;
  • Powiatowe jednostki oświatowe, w tym Oświata Powiatowa;
  • Powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej, w tym PCPR;
  • Powiatowy Urząd Pracy.