Zawiadomienia o posiedzeniach komisji

Liczba odwiedzających: 7033
27.06.2022 r.
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska, godz. 16.15 w trybie zdalnym
Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.







Transmisje obrad komisji w trybie zdalnym: