Zawiadomienia o posiedzeniach komisji

Liczba odwiedzających: 4549
25.10.2021 r.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 15.00, w trybie zdalnym
Porządek posiedzenia:

1. Przywitanie Radnych i zaproszonych gości.
2. Zaopiniowanie zmiany uchwały Nr 136/XXIII/08 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 listopada 2008, w sprawie ustalenia sztandaru Powiatu Otwockiego.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020-2021.
4. Zakończenie posiedzenia.

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska godz. 16.30, w trybie zdalnym
Porządek posiedzenia:

1. Przywitanie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
2. Budowa nowej siedziby Starostwa.
3. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

26.10.2021
Komisja Budżetowa, godz. 16.15, w trybie zdalnym
Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał na XL sesję Rady Powiatu Otwockiego:
1) w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, z późn. zm.;
2) w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn. zm.
3. Przyjęcie protokołu Nr 49/21 z posiedzenia Komisji w dniu 14.09.2021 r.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

27.10.2021 r.
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, godz. 16.15, w trybie zdalnym
Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Prezentacja pilotażowego programu " Centra Zdrowia Psychicznego" omówienie korzyści jakie niesie ewentualne wdrożenie programu.
3. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

03.11.2021 r.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 16.15, w trybie zdalnym
Porządek posiedzenia:

1. Przywitanie Radnych i zaproszonych gości
2. Opieka nad zabytkami w powiecie otwockim- dyskusja
3. Sprawy różne
4. Zakończenie posiedzenia


Posiedzenia komisji Rady Powiatu Otwockiego w trybie zdalnym są transmitowane na platformie streamingowej Powiatu Otwockiego pod poniższym linkiem: