"Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku"

Liczba odwiedzających: 1384
Nazwa projektu: Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychDzięki realizacji ww. projektu teren przed budynkiem Liceum został dostosowany do potrzeb szkoły. Powstały nowe stanowiska postojowe, wytyczono miejsce przeznaczone do parkowania samochodów dla osób niepełnosprawnych. Przebudowano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne i drogi dojazdowe. Teren został objęty nowoczesnym systemem monitorującym oraz alarmowym. Nowa architektura krajobrazu parkingu jest spójna z otaczającym go zabytkowym parkiem miejskim.