Spółka Wodna „Wiąz” (2021) – obejmuje obszar gminy Wiązowna”

Liczba odwiedzających: 192
Adres:
Spółka Wodna „Wiąz”
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna

Zarząd spółki:
Przewodnicząca: Danuta Podgórska
Wiceprzewodniczący: Robert Mikulski, Stanisław Sochan, Robert Rudnicki
Członkowie Zarządu: Józef Banacki, Elżbieta Bogucka, Anna Grelewska, Hanna Kowalczyk, Barbara Krawczyńska, Zbigniew Mnich, Andrzej Rak, Michał Szustak, Maciej Tomaszewski, Marcin Wojnowski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Marek Piwowar
Wiceprzewodniczący – Dominik Sobociński
Członek Komisji Rewizyjnej – Artur Kamiński

Statut spółki wraz z decyzją Starosty: do pobrania


Spółka Wodna „Wiąz” figuruje w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod poz. 13480.