„Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości ..."

Liczba odwiedzających: 1350
ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Nazwa projektu:
„Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki”

Całkowita wartość zadania:
103 000,00 zł
Wartość finansowania:
103 000,00 zł

Finansowanie na w/w cel przyznane dla czterech Domów Pomocy Społecznej, w tym: