Spółka Wodna Zabieżki, gm. Celestynów (2022)

Liczba odwiedzających: 619

Spółka Wodna Zabieżki (2022) – obejmuje obręb geodezyjny Zabieżki

Adres:
Spółka Wodna Zabieżki
Zabieżki, ul. Wyszyńskiego 2, 05-430 Celestynów
adres e-mail: spolka.wodna.zabiezki@gmail.com


Zarząd spółki:
Przewodniczący: Paweł Kowalski, tel. 501-695-852
Wiceprzewodniczący: Piotr Mądry
Sekretarz: Katarzyna Kudlik


Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Łukasz Więsik
Wiceprzewodniczący: Dawid Król
Sekretarz: Kinga Bąk


Statut spółki wraz z decyzją Starosty: do pobrania 

Rachunek bankowy spółki: Bank Pekao SA: 75 1240 2119 1111 0011 1913 6970

Spółka Wodna Zabieżki figuruje w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod poz. 13680.